Emmedsbo Plantage
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-126

Fredningsnr.
191853

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Oval stensætning 6 x 4 m i N-S. En sten for hver ende, to på hver langside.
Undersøgelsehistorie  (5)
1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oval Stensætning 6 x 4 m i N-S. En Sten for hver Ende, to paa hver Langside.

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Emmedsbo Plantage. Oval Stensætning, 6x4 m i N-S.; en Sten for hver Ende, to paa hver Langside. [[Fredet]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Beskadigelser (affald): Fældede træer (nogle få, unge træer)... ** Seværdighedsforklaring ** Stenkreds - altid spændende. *************************************** Genbesigtigelse 7.10.1986: Bør ved pleje (rydning af kvas, oprensning af løv) tydeliggøres af hensyn til fortidsmindets sikkerhed under skovarbejde. FM-sten (beton) bør evt. opsættes. Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Store træer lige udenfor stenkredsen.

Litteraturhenvisninger  (0)