Emmedsbo Plantage

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-127

Fredningsnr.
191855

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 8 x 0,5 m i nyplantet gran.
Undersøgelsehistorie

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 8 x ½ m i nyplantet Gran.

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Emmedsbo Plantage. Høj, ½x8 m. [[Fredet.]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. 52, 55, 57, 58, 56 står i uigennemtrængelig nålebevoksning med enkelte nyanlagte spor for skovmaskiner. Det er meget svært at orientere sig. Der er mulighed for fejl! De erkendbare høje passer med 4 cm.-kort - knap så godt med fredningskortet. *************************************** Genbesigtigelse 16.10.1986: Identifikation og dermed afsætning af 1918:52 og 55 er belagt med betydelig usikkerhed. Ca. 100 m. VNV for nr. 56 ses på en naturlig bakketop en mulig højrest ca. 15 x 10 m., 1-1,5 m. høj, i givet fald stærkt forgravet med en del af V-siden manglende. Denne bør iflg. fredningstekstens størrelsesangivelse være nr. 52 - den største af de to. Er dette korrekt, har HRK byttet om på de to høje i sin afsætning på 4 cm.-kort, ligesom de da også er forbyttet på mb. Yderligere ca. 150 m. NV (evt. NNV) ligger den formodede nr. 55: En langt mindre høj (se berejserskema ved JGB). Opmåling bør foretages af 5. kt. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lille høj. Bevokset med gamle graner.