Bønnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-141

Fredningsnr.
1918103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,60 x 9 m. Tidligere indgravning i østfod delvis udbedret. Græsklædt, med ca. 10 unge egetræer, i løvtræsbeplantning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1970 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 698/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samlesag; omfatter Sb. 141-142: Brev af d. 16/11 1970 modtaget på N01 fra G. Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning. Jvf. N01 698/70. Brevet indeholder bl.a. en beskrivelse af to stenrøser fra Bønnerup; Sb. 141-142. Vedlagt sagen findes desuden 2 kort samt en besigtigelsesrapport om besigtigelse foretaget d. 3/11 1970 af G. Kunwald, RFF. Jvf. RFF 3240/63. Røserne beskrives således: Sb. 141: "Røse, 0,60 x 9 m. Tidligere indgravning i østfod delvis udbedret. Græsklædt, med ca. 10 unge egetræer, i løvtræsbeplantning." Sb. 142: "Røse, 0,75 x 12 m. Fod og side i NØ afgravet i ca. 7 m's bredde og ca. 3 m ind fra foden, med indtil 0,30 m højt brud langs randen. Gravningen går ikke helt ned til røsens bund. Krat- og træbevokset, mellem løvtræsbeplantning og brakmark." I besigtigelsesrapporten ses endvidere en række bemærkninger om sagsbehandling, udstykning og fredning af det sommerhusområde de to røser er beliggende i.

1970 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1970 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 678/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bønnerup: røse 0,60 x 9 m. tidligere indgravning i østfod delvis udbedret. Græsklædt med ca 10 egetræer i Løvtræsbeplantning. 678/70 [[fredet F. 3018/71]]

1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: 678/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse 0,60 x 9 m. Tidligere indgravning i østfod delvis udbedret. Græsklædt, med ca. 10 unge egetræer, i løvtræsbeplantning.

1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3240/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1971 Tinglysning
Journal nr.: F. 3018/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet med hærværk. *************************************** Genbesigtigelse 1.10.1986: Et sommerhus (5-10 år gammelt) er opført 6-8 m. N for højen, rundt om hvilken det har medført nogle ret kraftige terrænændringer. Ifølge G. Kunwald skulle der ikke være grundlag for påtale i denne sag. JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden træer. Udgør en del af græsplænen. Bevokset med græs og mos. Der står et par træstubbe på højen. Beliggende i sommerhushave.

Litteraturhenvisninger  (0)