Bønnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-142

Fredningsnr.
1918104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,75 x 12 m. Fod og side i nordøst afgravet i ca. 7 m's bredde og ca. 3 m ind fra foden, med indtil 0,30 m højt brud langs randen. Gravningen går ikke helt ned til røsens bund. Krat- og træbevokset, mellem løvtræsbeplantning og brakmark.
Undersøgelsehistorie  (12)
1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3240/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3240/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1963 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 3240/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
Udstykning til sommerhusbebyggelse.

1970 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 698/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samlesag; omfatter Sb. 141-142: Brev af d. 16/11 1970 modtaget på N01 fra G. Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning. Jvf. N01 698/70. Brevet indeholder bl.a. en beskrivelse af to stenrøser fra Bønnerup; Sb. 141-142. Vedlagt sagen findes desuden 2 kort samt en besigtigelsesrapport om besigtigelse foretaget d. 3/11 1970 af G. Kunwald, RFF. Jvf. RFF 3240/63. Røserne beskrives således: Sb. 141: "Røse, 0,60 x 9 m. Tidligere indgravning i østfod delvis udbedret. Græsklædt, med ca. 10 unge egetræer, i løvtræsbeplantning." Sb. 142: "Røse, 0,75 x 12 m. Fod og side i NØ afgravet i ca. 7 m's bredde og ca. 3 m ind fra foden, med indtil 0,30 m højt brud langs randen. Gravningen går ikke helt ned til røsens bund. Krat- og træbevokset, mellem løvtræsbeplantning og brakmark." I besigtigelsesrapporten ses endvidere en række bemærkninger om sagsbehandling, udstykning og fredning af det sommerhusområde de to røser er beliggende i.

1970 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1970 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bønnerup: røse, o,75 x 12 m. Fod og side i NØ afgravet i ca 7 m. bredde og ca. 3 m. ind fra foden, med indtil 0,30 m. højt brud langs randen. Krat- og træbevokset mellem løvtræsbeplantning og mark. 678/70 [[fredet F. 3018/71]]

1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: 678/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, 0,75 x 12 m. Fod og side i NØ afgravet i ca. 7 m's bredde og ca. 3 m ind fra foden, med indtil 0,30 m højt brud langs randen. Gravningen går ikke helt ned til røsens bund. Krat- og træbevokset, mellem løvtræsbeplantning og brakmark. [3240/63 om fredningen]

1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3240/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1971 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 675/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere sb.nr.] Brev fra Georg Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning, modtaget på N01 d. 1/4 1971. Jvf. N01 j. nr. 675/71. Brevet indeholdt tilføjelser og ændringer til sognebeskrivelsen for området ved Bønnerup Strand. Vedlagt sagen findes endvidere kort og besigtigelsesrapport. Besigtigelserne blev foretaget i 1963 af Georg Kunwald, RFF. Jvf. RFF j. nr. 3240/63. Sagen indledtes 1961 (jvf. RFF j. nr. 1359/61) som en sag om dispensation til sommerhusbebyggelse inden for 100 m zonen fra høj 1918.6. Senere udviklede den sig til også at omfatte udlægning af et areal til sommerhusbebyggelse hvorpå højene 1918.1-7, 10-12, 72 og 95 lå. Endvidere fandtes et parti, som skulle holdes uden for bebyggelse, og her var højene 1918.8 og 9 placeret. I forbindelse med sagen foretoges adskillige besigtigelser i området samt kontroller og efterkontroller af højenes placering, art og dimensioner. Herved blev det muligt at foretage en større revision af registreringen af fortidsminder i Bønnerup-området. Besigtigelserne medførte endvidere adskillige fredningssager.

1971 Tinglysning
Journal nr.: F. 3018/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet inkl. hærværk. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Fuldstændig dækket af løvtræer og brombærkrat. Beliggende i sommerhusområde.

Litteraturhenvisninger  (0)