Selkjær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140112-12

Fredningsnr.
201822

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Tingl.: 23/9 1930, geodætisk Institut. 2 m omkring stenen indbefattet. Nyt tinglysningsdokument 15/3 1947. Høj, 20 x 3 m. Græsgroet i ager. To egebuske og tjørn.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fylden i denne Høj er noget mere flammet [end i sb. 11] men er dog udelukkende Overjord fri for Steen. Denne Høj har en næsten 4 Al dyb og 4 Al bred Gravning i Toppen. Gravningen begynder 52" oppe over Højens Fod og gaar derfra mod Højens Midte, hvor den ender med 4 Al dybde ved a [på tegning]. Gravningerne ved b.b.b.b.b.b.b. [på tegning] ere ligeledes 52" oppe og 6 Alen fra Fodranden. De lade formode at en Række Krandsstene her har havt sin Plads. Højens Fod er pløjet for nær rundt om, og i det udpløjede Muld ved Linien c [på tegning] sees flere Steder Spor af ældre Gravninger, som om der var gravet større Steen op, saa det tegner til, at der har været en Række Krandsstene ved dens Fod. Brudet ved a [på tegning] er fra sidste Aar. Højen er tildeels lyngklædt; men flere Steder nøgen, da Ejeren skjærer Rygningstørv til sin Gaard der. Der er intet Fund eller Navn. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
G.I. 23/9 1930.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 3 m. Græsgroet i Ager. To Egebuske og Tjørn. [[G.I. 23/9 1930.]] [[restaureret 100/57]]

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 100/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig høj. Konkav i top og SV-side. Der pløjes tæt på højen. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med træer - overvejende løvtræer - på siderne samt lidt krat. Beliggende i skel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)