Storhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140112-10

Fredningsnr.
201823

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Overvågningsanlæg, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
"Storhøj", 30 x 3,5 m. Lynggroet på græsstrækning. I selve højfoden 1-1,5 m dyb tysk skyttegrav med indgang fra N til højens midte, hvor udgravning til lyttepost. Mod N skyttegrav fra højen hen til tysk vagtstation. Højker- nen uskadt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Krandsstene findes nu ikke og Højen er pløjet for nær paa alle sine Kanter. Den er dannet af ene fin, sort Muldjord og næsten uden Spor af Steen. Omridset a [på tegning] betegner en større og ældre Topgravning. En mindre og yngre Gravning findes ved b [på tegning]. Ved c [på tegning] sees ligeledes en mindre Gravning; men den er ikke meget indgaaende. Ved d [på tegning] sees en yngre firkantet Gravning. Højen er smuk lyngklædt næsten overalt og tager sig godt ud i Afstand. Der vides ikke noget om Sagn eller Fund. [[Fredet.]] Bevoksning: 1981: Græs

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Storhøj 30 x 3,5 m. Lynggroet paa Græsstrækning. I selve Højfoden 1-1½ m dyb tysk Skyttegrav med Indgang fra N til Højens Midte, hvor Udgravning til Lyttepost til tysk Vagtstation. Bør repareres, da Højens Kerne er uskadt. [[restaureret 100/57]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 100/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj med plan top, helt restaureret. Spor efter tidligere hærværk ses ej. Bevoksning: 1981: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med mange træer - både løv- og nåletræer - på siderne samt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)