Selkjær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140112-16

Fredningsnr.
201821

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m, bevokset med fyr, N-fod nyplantet med gran. Gammel gravning i top. Sti over midten til tyske skyttegrave mod S.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er anlagt paa en naturlig afrundet Bakkegreen mellem to Dale. I Dalen mod Nord har Vejen forhen gaaet over Højdedraget; men nu gaar den i Dalen mod Syd. Højen selv er ligesom [sb.]No 10 og 12 dannet af meget god Jord og ligesom den uden Steen, hvorfor dens sydlige Halvdeel ogsaa er bortkjørt. Den har fra ældre Tider været undersøgt i Toppen. Den nu tilbageværende Rest er overpløjet og omrodet. Navn eller Fund kjendes ikke. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. bev.m.Fyr. N-Fod nypl.m.Gran. Gl. Gravning i Top. Sti over Midten til tyske Skyttegrave mod S.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helt tilgroet med nåletræer. JGB 1988: Helt tilgroet m. gl. grantræer og enkelte ege, tæt sammenvævet af kaprifolieranker. På højen (og omgivelser) et bunddækkende lag af kvas. I toppen et gammelt krter. Fra sydlige højfod og videre mod S ses de i fredningsteksten nævnte tyske skyttegrav stadig. Blåt kort se 5. Mål: 2x20x18 m. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sti og skyttegrave er dog ikke særligt synlige. Højen er bevokset med mange nåletræer - heraf flere væltede og udgåede. Omkring højen mange rodvæltere.

Litteraturhenvisninger  (0)