Tolmohøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140112-28

Fredningsnr.
201820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Tolmohøj". Pløjet for nær i firkant, står med ca. 2 m høje brinke til alle sider. Opr. vel 20 m i diameter, nu 11 x 9 x 3 m. Hul i top.. Ny beskrivelse 1971: "Tolmohøj", en høj 3 x 16 m, siderne afpløjet og afgravet i gl. tid. En 3 m flad hulning i top. Højen græsklædt i dyrket mark. (Besigtiget 29/9 1971).
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er bygt af fin Muld og der findes ikke Steen i den. Den er smuk græsgroet og oversaaet med mange Slags vilde Blomster. Mod Syd er der, som ogsaa sees af vedstaaende Tegninger, bortført en Deel Jord. I Midten er der en yngre Gravning (a [på tegning]) 1 1/2 Al lang, 1 1/2 Al bred 2 3/4 Al dyb. b [på tegning] betegner Grændserne for en ældre og større Topgravning; men den synes ikke at have naaet Bunden. Mod Syd ved c og d [på tegning] sees Spor af to paralelle Indgravninger. De ere meget gamle og dog ere de sikre Spor af Højens grundigste Undersøgelse. [[Fredet.]] Bevoksning: 1981: Græs.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tolmohøj". Pløjet for nær i Firkant. Staar med ca. 2 m høje Brinker til alle Sider. Opr. vel 20 m i Diameter med 4 x 9 x 3 m Hul i Top. [[restaureret 100/57]] [[Ny beskr. 1971: "Tolmohøj", 4 m (fra NØ) - 2,90 m (fra SV) x 20 m (N-S) - 17 m (Ø-V). Stejlt afgravede, let konkave sider hele vejen rundt. Hul i Top, 4 m i diam. 0,55 m dybt. Græsklædt, i ager.]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 100/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1971 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ny beskr. 1971: "Tolmohøj", 4 m (fra NØ) - 2,90 m (fra SV) x 20 m (N-S) - 17 m (Ø-V). Stejlt afgravede, let konkave sider hele vejen rundt. Hul i Top, 4 m i diam. 0,55 m dybt. Græsklædt, i ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaureret smuk rundhøj med stejle sider. Hulning i top, 0,5x3x3 m. Bevoksning: 1981: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med et træ på toppen og krat på siderne.

Litteraturhenvisninger  (0)