Møggelhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140112-37

Fredningsnr.
201825

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916, gdr. Jens Fogh. Diplom Afmærkn.: MS 1921, Neergaard. "Møgelhøj", 28-30 x 5 m. Gammel gravning i top. Græs og tæt buskads i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den urørte Deel af denne Høj er smuk lyngklædt; men dens Fod er pløjet for nær paa alle Sider. Den har i ældre Tider været brudt ved a [på tegning]. Sporet af denne Undersøgelse er 8 Alen bred foroven og 3 Al bred forneden. En yngre Gravning findes ved b [på tegning], den er 7 Alen foroven og 3 Al forneden; men er ikke dyb nok til at have nogen Betydning. Hvorimod Undersøgelsen ved a [på tegning] kan betragtes som fuldstændig. Dens Fyld er blandet men uden Steen. Den sees vidt om og man har fra den en herlig Udsigt. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Møgelhøj", 28-30 x 5m. Gl. Gravn i Top. Græs og tæt Buskads i Plantage. [[FM. MS.]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. MS.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig rundhøj. Gl. gravning i top med dyregange 1x3x4 m. SV-siden har stor gl. indgravning m. dyregange 1x8x3 m. Mål: 4x28x24 m. ** Seværdighedsforklaring ** Særl. land. virk. hvis den blev frilagt. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på toppen. Helt ødelagt af rævegrave. Bevokset med en del løvtræer. Beliggende i skovstykke.

Litteraturhenvisninger  (0)