Rimsø Kirkegård
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140114-12

Fredningsnr.
201816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Rimsø kirkegård. Høj, 25 x 2 m, med græs og træer på kirkegården. Runesten på top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra først af har denne Høj vist ikke havt saa stor et Tværmaal som nu; men den har været højere thi det sees tydelig, at den er udjævnet. Mod Syd sees en Sænkning mod Højens Midte og der er Grund til at antage, at en fuldstændig Undersøgelse her har fundet Sted. Højens flade Top er nu beplantet. En stor og smuk Runesteen, der forhen har været Dørtærskel i Kirkens sydlige nu tilmurede Indgangsdør, findes nu udvæltet og midlertidig henlagt paa Kirkegaarden. Den har desværre mistet et Stykke, hvorved dens Indskrift er afbrudt. Stenen vil snart blive renset og et nøjagtigt Aftryk blive indsendt. Det savnede Stykke mener jeg at kunne paavise inde i Kirken under Muren samt at kunne give Oplysning om Tiden, da Stenen har faaet de nyere Kilehuller indhugget. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 25 x 2 m. Græs og Træer paa Kirkegaarden. Runesten paa Top.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rektangulær høj m. gravsted i SØ-hjørnet. På høj runesten midt for S-siden dyb gang ind til runestenen. I top nedgravning 2,5x2,5x0,3 m med gang ind fra nord. JGB 11.12.86: Runestenens inskription stærkt sløret af lavbegroning. Ellers intet at bemærke. Andet: Kirkegård. Mål: 1,6x24x24 m. ** Seværdighedsforklaring ** Runesten + kirken + præstegård er tilsammen en stor seværdighed. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højden vurderes dog kun at være 1,5 m. Bevokset med græs og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)