Emmelev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140114-2

Fredningsnr.
201817

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 20 x 2,5 m. Græs og lyng med enkelte graner på lille hedestrækning ved ager og plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen tager sig godt ud, naar den sees i Afstand; men naar man kommer nærmere til den, saa sees det straks, at den er gjennemrodet af Ræve og gjennemgravet af Mennesker. Det store Brud fra Øst til over Højens Midte er saa dybt, at en fuldstændig Undersøgelse maa antages at have fundet Sted. Den har mistet sin Fyld mod Øst og Nordøst enten ganske eller tildeels, men det maa være længe, da Brudet er og længe har været lynggroet ligesom den tiloversværende Rest. Fylden er blandet, men dog meest god Jord og uden iblandede Steen. Der sees ingen Steen paa Pladsen og heller ingen ved Højens Fod. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 20 x 2½ m. Græs og Lyng med enkelte Graner paa lille Hedestrækning v. Ager og Plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig rundhøj - rævegange overalt mest i top. Talrige små og store kratere (alle tilgroede=ræve+udkastede grave). En stor grøft fra øst til centrum 1x8x3 m. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden graner. Bevokset med ege- og bøgetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)