Tulleshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140114-5

Fredningsnr.
201818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Tulleshøj", 15 x 2 m, pløjet i firkant. Gennemskåret. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er ganske og fuldstændig undersøgt, idet der er skaaren en Gjennemgravning paa omtrent 8 Alens Brede gjennem den fra Nord til Syd og denne Gjennemgravning følger Bunden. Her sees 5 Krandstene ved xxxxx [på tegning]. De ere temmelig store endog lidt større end sædvanligt. De staa i en Oval ligesom Højen selv ogsaa har været ovaldannet: nemlig 13 Al fra Nord til Syd og 20 Alen fra Øst til Vest. De tilbageblevne Rester, der nu ere lyngklædte, lade formode, at Højen engang har været temmelig høj og bratopstigende. Bevoksning: 1981: Græs

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tulleshøj" 15 x 2 m, pløjet i Firkant. Gennesmskaaret. Græskkædt i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rektangulær afpløjet høj. Gennemgravet på midt N-S=1x11x4 m. Gl. blikplade-lade øst for højen - fra højfod. Affald fra laden op ad højsiden. Alm. rod omkring en lade i marken. JGB 11.12.86: Situationen den samme som beskrevet af HRK; dog er nu en del af vestgavlen af den gamle staklade (som er bygget helt op til højens Ø-fod) styrtet ud og ligger som store flager af rustne pandeplader og frønnede lægte-/bjælkestykker på højen. Eftersom laden er yderst forfalden og næppe har mange år tilbage, er det et spørgsmål om ejer skal pålægges at fjerne den helt, eller om man skal nøjes med et påbud om oprydning på selve højen? I samråd med M.Bekmose vedtoges det at kræve stakladen fjernet. Omtinglyses p.gr.a. målsuoverensstemmelse med fredningstekst. Mål: 2x24x16 m. Bevoksning: 1981: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden affald og staklade. Bevokset med græs og brændenælder.

Litteraturhenvisninger  (0)