Rimsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140114-14

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne lille lyngklædte Høj lader ikke til at være undersøgt ellers er der ikke noget ved den at bemærke. Bevoksning: 1981: Græs

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 x ½ m, uskadt i Granplantning.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Overpløjet m. tilsyneladende vedvarende græs. Højen knap erkendelig. JGB 11.12.86: Overpløjet, ses som en skjoldformet højning i græsgang på den på 4 cm kortet afsatte position. Formentlig sløjfet i forbindelse med rydning og opdyrkning (efter 1946) af den i fredningsteksten omtalte granplantning. Check luftfotos! JGB 1987: Har forsøgt at checke luftfotos. Dette var negativt, da det p.gr.a. luftfote-samlingens tilstand efter flytning til Hørsholm ikke var muligt at udfinde de fornødne optagelser. Bevoksning: 1981: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Aflysning
Journal nr.: 2014-7.23.01-0250
KUAS, Fortidsminder
Højen har være overpløjet mindst siden 1986.

Litteraturhenvisninger  (0)