Rimsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140114-17

Fredningsnr.
191893

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m. Lyng og gyvel i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der sees ikke en eneste Steen hverken paa eller ved Højen. I dette Aar er den taget under Spadedyrkning; men det sees dog tydeligt i dens Top, at den forhen har været undersøgt. Dens Fyld er daarlig Sandjord ligesom de omliggende Marker. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 3 m. Lyng og Gyvel i Hede.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tydeligst set fra nord. Tæt bevokset med gyvler mod øst, krat mod syd og vest samt enkelte fyrretræer. Sydsiden virker uregelmæssig, men det kan ikke fastslåes med sikkerhed da sydsiden er skjult af krat.

Litteraturhenvisninger  (0)