Rævebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140114-21

Fredningsnr.
191892

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 30 x 1,50 m. Overfladen meget omrodet. Græsklædt i plantage. Lige S for sogneskel.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det opgivne Maal kan kun betragtes som tilnærmelsesviis mod Fortidens Virkelighed; thi nu er Højen saa gjennemrodet af Ræve og derefter gjennemgravet af Mennesker, at dens oprindelige Overflade kun yderst faa Steder kan paavises. Dog kan saameget siges med Sikkerhed, at Højen har været betydelig højere end den nu er. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 30 x 1½ m. Overfladen meget omrodet. Græsklædt i Plantage lige S for Sogneskel.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Overfladen som et månelandskab - den ene rævegang ved siden af den anden. Højen kaldes da også (i skoven) "Rævehøj". N-foden afskåret af gammel vej. ********************************************** Genbesigtigelse 5.11.1986: Den af HRK omtalte skovvej skærer sig tværs gennem højens N-lige del, således at N-foden ses N for vejen. 1-2 årige graner er plantet helt frem til højfod. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget ødelagte og omrodede sider. Bevokset med græs og enkelte træer (overvejende løv). Lidt nedfaldne grene på højsiden mod vest.

Litteraturhenvisninger  (0)