Rimsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140114-22

Fredningsnr.
191891

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 8 x 0,75 m. Lyngklædt i plantage. Sogneskel over nordfod.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtrent 12 Alen nordvest for Rævebjerg [sb. 21] findes denne lille lyngklædte Høj. Hverken her eller ved Rævebjerg sees Steen. De findes ved eller næsten i Skjellet mod Benzon Hede, Gjerrild Sogn. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 8 x 0,75 m. Lyngklædt i Plantage. Sogneskel over N-Fod.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,0 x 10,0 x 8,0 m. N-foden afskåret af vej. ********************************************* Genbesigtigelse 5.11.1986: Lav høj. Gammel skovvej har borttaget næsten hele den N-lige halvdel. HRK's beskrivelse forekommer derfor lovlig moderat. Højen er næsten korrekt afsat på 4 cm.-kort, men ikke på mb. Den ligger ca. 25 m. NV for nr. :92 og er således på 4 cm.-kort afsat en anelse for S-ligt. På mb. er den afsat i korrekt afstand fra, men VSV for, nr. :92. Rødgran er plantet i år (eller i fjor?) helt frem til højfoden og i enkelte tilfælde op på denne. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med mange gamle graner særligt mod nord - intet græs.

Litteraturhenvisninger  (0)