Rimsø

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140114-25

Fredningsnr.
201813

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 8/11 1886, Ane Cathrine Mogensen Høj, 25 x 5 m. Lyngklædt. I top hul, 4 m i tværmål.
Undersøgelsehistorie

1886 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er lyngklædt overalt undtagen i Gravningerne og mod Sydøst, hvor en Deel Fyld er kjørt bort. Paa Grundridset er dette Sted betegnet med Linien c. Her findes endnu 12 Krandsstene paa Pladsen og den trettende ligger udvæltet. Brudet ved a [på tegning] er 6 Alen bredt og 8 Alen langt; men kun lidt indgaaende. Da Brudet er nyt kan det let sees, at det ikke har nogen videre Betydning. Brudet ved b [på tegning] er ældre og er 6 Alen i Gjennemsnit; men kun 1 1/2 Al dybt, saa det synes næsten som om Højen ikke er undersøgt. Krandsstenene ligge ned. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 25 x 5 m. Lyngklædt. I Top Hul 4 m i Gennemsnit.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig rundhøj. Affladet top med krater 0,8x2x2 m. Indgravning i siden 1x4x4 m. Begge helt tilgroede. Højen noget afpløjet i fordums dage. Mål: 4x21x21 m. ** Seværdighedsforklaring ** Stor og smuk. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Enkelte fodkranssten er synlige. Lidt uregelmæssige sider. Sænkning i siden mod syd og mindre afgravning i siden mod vest (begge skader gamle og tilgroede). FM-sten på toppen. Bevokset med græs, lidt lyng og brombær der er holdt nede. Synlig fra offentlig vej. Beliggende på græsmark.