Albæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140114-38

Fredningsnr.
191896

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 17 x 5,50 m. Nordfoden pløjet lidt for nær.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellem Albækgaarde og Albækhusene er denne lille Høj, der har sin længste Udstrækning fra Øst til Vest og kun en ubetydelig Brede (8 a 9 Al). Dens Fyld gjør det tydeligt, at den er baaren sammen. Den ligner en en paafaldende Pladsen paa Mtr N 2 Dystrup, Ørum S; hvor der fandtes et uslebet Spyd. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Langhøj, 17 x 5,50. N-Fod pløjet lidt for nær.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Dækket af gyvel. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøjen er orienteret øst-vest. Højden er ca. 1-1½ m. Uregelmæssig form. Bevokset med birketræer og et enkelt nåletræ. Der ligger desuden to væltede nåletræer på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)