Maglehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-30

Fredningsnr.
211743

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj i skel mellem Tøstrup, matr.nr. 1d og Skiffald, matr.nr. 17c, 3,8 x 20 m. En af "Maglehøje". Nordøstlige fjerdedel pløjet, resten en del afgravet i overfladen, men tilgroet. Vestlige fod afpløjet; i top ses en bæresten af en lille kiste. Lynggroet, i ager, nyplantet med gran. Tøstrup, matr.nr. 1d: Høj, en af "Maglehøje", i skel til Skiffald, matr.nr. 17c.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne smukke Höj, der paa sit vestlige og höjere Parti er lyngklædt, findes i Skjellet mellem Töstrup og Skiffards Marker og hörer til en Gruppe som kaldes Maglehöje. Höjen har ikke været aabnet för nu i disse Dage, da nogle Drenge have begyndt at gaa ind med en overfladisk Gravning i dens Top. Den er bygt af Muld med mange Smaasten i. Den har havt en smuk Form, som nu er bleven noget vansiret ved at dens sydlige Halvdel er dyrket og dermed er bleven lavere. Det kjendes endnu tydeligt at dens Fyld er taget imod Syd.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 m i Diameter, 3,8 m høj, af "Maglehøje"; NØ-lige Fjerdedel pløjet, Resten en Del afgravet i Overfladen, men tilgroet, V-fod afpløjet; i Top ses en Bæresten af en lille Kiste; lynggroet i Ager, nyplantet med Gran.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: NØ-lige Fjerdedel dyrket. Resten en Del afgravet i Overfladen, tilgroet. V-fod afpløjet. I Top ses en Bæresten af en lille Kiste (fra en Urne?). F.M. 1946.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med en del birk mod nord. Granerne er fældet, men de har efterladt en del rodvæltere mod nord og vest. Synlig fra offentlig vej mod syd.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)