Kirstinesminde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-101

Fredningsnr.
211755

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 17 m; en 1 m bred og 1 m dyb grøft fra nordøstlige fod til centrum, alt dog eftergroet; lynggroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjen har en smuk Form og er lyngklædt. Mod Øst har den en Gravning ved Foden og her sees 4 Krandsstene staaende og 3 udvæltede, desuden har den 7 staaende mod Nordöst. Krandsstenene staa 3 Alen inde i Fylden og 26'' oppe over Jordfladen. En begyndt Gravning mod Syd har ingen Betydning. I Toppen sees en meget lille Gravning, og mod den er en stor Steen kommen tilsyne. Höjen, der kan betragtes som ubrudt, er opfört af Muld. Den ligge paa en Bakkerundning. Lidt mod Vest og i Lavningen henkastet paa Sogneskjellet findes en af Stenalderfolkets Slibestene. Lidt Øst for [sb.] No 102 har staaet en Höj for en Menneskealder siden, men da toges den bort til Vejfyld. Nu sees kun et Firkantet Hul.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: 1 m br. Grøft, 1 m dyb, fra NØ-foden til Centrum, tilgroet; mindre, gamle Gravninger i SØ.- og SV.-fod. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 m i Diameter, 2,5 m høj, en 1 m bred og 1 m dyb Grøft fra NØ-fod til Centrum, mindre Gravninger i SØ- og V-fod, alt dog eftergroet; lynggroet i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Den tidligere beskrevne gravning går fra toppen til SØ-foden (ikke NØ foden). Bevokset med et par løvtræer. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i skel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)