Kirstinesminde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-135

Fredningsnr.
211753

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, stor, 3,1 x 20 m, tilgroede gravninger i vest, syd og nordøst, i øst ses en randsten; kratbevokset, i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Höj ligger höjt og tager sig meget godt ud, naar den sees i Frastand, da den er tæt overgroet med Enebærbuske og vilde Roser. Herfra haves en dejlig Udsigt mod Syd. Som Grundtegningen viser, har den 3 Brud, hvor man ved X seer, at dens nederste Krandsstene ere stablede saaledes, at de störste staa forneden og de mindre ligge ovenpaa. Her sees ogsaa, at hele Höjen omtrent en Alen under Grönsværet er afdækket med store flade Brosteen. I Brudet A, der har naaet Höjens Midte, er indkastet en Deel opsamlede Marksteen, saa Brudets Dybde ikke kan bestemmes. Brudene ved B og C ere yngre og have ingen Betydning; men de have dog bidraget deres til at give Höjen et forgravet Udseende. Den nuværende Ejer, förnævnte Povl Skovgaard holder Fred over Höjen.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, stor 20 m i Diameter, 3,1 m høj, tilgroede Gravninger i V, S og NØ; i Ø ses en Randsten:, kratbevokset i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: I Ø. ses en Randsten. Bruddene tilgroede. F.M. 1946.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er helt groet til med krat og træer. Beliggende i udyrket areal med ager mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)