Lundhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-175

Fredningsnr.
211777

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 28/8 1916. Propr. S.J. Kahr Diplom Afmærkn.: MS. 1928, lærer S. Andersen "Brandshøj" eller "Brombærhøj", 5 x 42 m, mindre hul i top, tilgroet gravning i syd-fod, fod afpløjet i nord og syd, flere nye, mindre gravninger efter ræv i syd og sydvest; flere randsten i sydøst, nord og vest; græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj höre til en Samling af Höje, som med et Fællesnavn ellers kaldes "Lundhöje". Den her nævnte Höj kaldes ofte Brandshöj, hvilket Navn formodentlig stammer fra, at her brænder sædvanlig Blus Valborgaften. Höjen er smuk formet og lyngklædt og kan betragtes som ubrudt; thi et Topbrud 5 Alen i Gjennemsnit og 40'' dybt kan ikke betragtes som et Bundbrud paa en saadan Höj. Mod Øst og Sydöst sees ikke Krandsstene. Mod Syd og Sydvest seer det ud, som her var to Rækker, den ene ved Foden og den anden lidt höjere oppe. Mod Vest nærmer Rækkerne sig til hinanden, og mod Nordvest og Nord seer det ud som om Krandsstenene ere stablede oveni hverandre. Höjen er bygt af fin Muld og store Steen, men den kan ikke siges at være heelt afdækket. Mod Syd har den et Brud ved Foden, idet her er taget Fyld ud paa en Brede af 6 Alen og en Længde af 12 A med en Dybde af 1½ Al.

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: 42 m br., 5 m h., i Top eg i S. tilgroede Huller. Randsten ses i V., N. og SØ. Flere nye, mindre Gravn. efter Ræv i S.- og SV-siden. F.M. 1916. M.S.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brandshøj" eller "Brombærhøj", 42 m i Diameter, 5 m høj, mindre Hul i Top, tilgroet Gravning i S-fod, Fod afpløjet i N og S, flere nye, mindre Gravninger efter Ræv i S og SV; flere Randsten i SØ, N og V; græsgroet i Ager. F.M. 1916. 28/8 MS.

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten mod vest.

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Oversigt