Lundhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-176

Fredningsnr.
211780

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Lille høj, 1 m øst for sb. 176a (2117-79), 1 x 11 m, 10 randsten ses; græsgroet, i ager. En af "Lundhøje".
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjen [sb.nr. 176A] er smuk lyngklædt; men den er brudt i Toppen navnlig fra Vest, saa den kan betrages som forstyrret. Ved dens Fod sees store Krandsstene i en liggende Stilling. Den er bygt af fin Muld og det tegner ikke til, at den har mange Steen. Lidt syd for ligger en saadan Forhöjning [sb.nr. 176C] som omtalt under foregaaende og en lignende findes mod Nord [sb.nr. 176B]. De ere begge dyrkede og kjendes kun svagt. Lige op til i östlig Retning findes en lille flad Höj [176D], lyngklædt og omsat med 10 Krandsstene. A er Höjen [sb.] No 176, b og c dyrkede Forhöjninger. d lyngklædt Forhöjning med 10 Krandsteen. Forhöjningen d kan ikke betragtes som Rest af en lille Dysse.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: [Sb.nr. 176] d.: 1 m Ø. for [sb.nr. 176]a., 11 m br., 1 m h., F.M. 1946. [Sb.nr. 176] a og d. ligger paa et fælles, udyrket Areal, 23 m l. i Ø-V., 11½ - 14½ m br. i N-S.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, ligger 1 m Øst for [sb.nr.] 176a, 11 m i Diameter, 1 m høj, 10 Randsten ses; græsklædt i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne i Fredericia


Billeder

Oversigtsfoto fra N