Halegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-190

Fredningsnr.
211782

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 33 m lang i nord-syd, 8 m bred, 1,5 m høj, for en stor del bestående af håndstore sten; krat- og græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr. 190A-C] Af disse Pladser er a [sb.nr. 190B] tildels overplöjet og b [sb.nr.190A] ganske overplöjet og c [sb.nr. 190C] endnu urört. Pladsen a har endnu nogle af sine Krandsstene staaende især mod Nordöst og Nord. Endskjönt b har været plöjet i mange Aar, har den dog enkelte af sine Stene endnu. Ved c sees Krandsstenene rundt. Disse 3 Pladser maa nærmest betragtes som Begravelsespladser fra Steenalderens Tid og ligner i en paafaldende Grad [sb.] No 139.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 33 m lang i N-S, 8 m bred, 1,5 m høj, for en stor Del bestaaende af haandstore Sten; krat- og græsgroet i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: c.: Langhøj (ikke Dysse), 1,5 m h., for en stor Del bestaaende af haandstore Sten. F.m. 1946.

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen måler 40 meter i retningen N-S. I fredningsteksten angives målet til 33 meter.

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)