Dalstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140117-1

Fredningsnr.
201857

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 6 x 0,5 m. Lyngklædt. Halvt beplantet med graner.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne lille lyngklædte ubrudte Höj findes liggende paa en höj Aas ud mod Kjæret. Bevoksning: 1988: Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 6 x ½ m. Lyngklædt. Halvt bepl. m. Graner.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Genberejst . Højen forefindes om ikke i bedste velgående så dog ubeskadiget men gemt i tæt gyvel. Denne høj er 12.11.81 set af HRK. Ca 10-15 m N for den ligger en lille dynge overjord - det er den, der beskrives i HRK's tekst, indledende del. Omgivelserne Ø for højen er tilplantet med gran. Påtale heraf undlades. Der er altså ikke, som HRK skriver til sidst på skemaet, sket nogen forveksling ved fredningen. Den fredede høj eksisterer uskadt omend i ret miserable omgivelser; forvirringen skyldes at HRK har blandet den lille overjordsbunke ind i beskrivelsen. Bevoksning: 1988: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet - dog uden graner. Bevokset med krat og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)