Dalstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140117-5

Fredningsnr.
201858

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 19/8 1889. Købt Høj, lyngklædt, i ager i hjørne af granplantning. 20 x 3,5-4 m.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne store lyngklædte Höj tager sig godt ud og der haves fra den, som fra de nærliggende Thorsöhöje, en henrivende Udsigt. Höjen er desværre brudt, hvilket sees af det store 7½ Al brede og 30'' dybe Hul i dens Top. Krandsstene eller andre Stene sees ikke. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lyngklædt i Ager i Hjørne af Granplantning. 20 x 3½ - 4 m. 1889 FM. MS.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig rundhøj. Blåt kort: se nr. 49. Mål: 3x20x18 m. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på toppen. Helt ødelagt af voldsomme dyregrave. Tæt bevokset med gyvler, krat og træer.