Skjelhøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140117-9

Fredningsnr.
201849

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1889. Købt "Skelhøj", høj i skel til matr.nr. 4b af Thorsø, Voldby sogn. 25 x 4 m. Voldby sogn, Thorsø, matr.nr. 4b (og Villersø Matr.Nr. 7d, Villersø Sogn). "Skelhøj", høj i skel til matr.nr. 3v af Dalstrup, Villersø sogn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den er anseelig og lyngklædt; men dens Fod er noget beskadiget især mod Syd. Der sees ingen Steen, og dens Fyld er som det omgivende Jordsmon. Den har et Brud i Toppen 7 Al i Gjennemsnit og 33'' dybt. Det sees endnu at Brudet er begyndt fra Sydöst. By og Sogneskjel samle sig saaledes paa Höjens Top, at 1/3 höre til Dalstrup, 1/3 til Villersö og 1/3 til Thorsö. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjeldhøj, 40 Al x 156''. 1889 FM. MS.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj med konkav top beliggende i sogneskel. ** Seværdighedsforklaring ** Se 46. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på toppen. Bevokset med græs, lidt lyng og krat. Beliggende i græs.

Litteraturhenvisninger  (0)