Thorsøhøje
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140118-4

Fredningsnr.
201848

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1889. Købt Høj, 15 x 1,5 m. Græs og lyng, i udkant af plantage. Lille, ældre gravning nordøst for top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Partiet a er bortfört tildels. Resten er smuk formet og lyngklædt. b er et ældre Brud c 7 Al i Gjennemsnit og 30'' dyb. Foden er plöjet for nær mod Syd. Mod Sydvest sees Spor af en ubetydelig Gravning ved Foden, og en lignende men mindre sees mod Øst. Bevoksning: 1981: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[F.M. 1889]] Bevoksning: 1981: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 1½ m. Græs og Lyng i Udk. af Plant. Lille æ. Gr. NØ. f. Top. FM 1889. MS.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj med ubetydelig gl. sænkning NØ for top. ** Seværdighedsforklaring ** Se 46. Bevoksning: 1981: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på toppen. Bevokset med græs. Beliggende i græs.

Litteraturhenvisninger  (0)