Nordre Tohøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140117-19

Fredningsnr.
201854

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Nordre Tohøj. Hul i top, med tjørn; mod syd stejl brink, 0,75 m høj. Græsgroet, i ager. Ca. 15 x 1,5 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den er lyngklædt men slemt medtaget ved Gravninger. a har mindre Betydning; thi den beröre ikke Höjens Indre, da den kun er Begyndelsen af et lille Hyrdehuus. b er en nyere Gravning, der gaae fra den östlige Fod og fölger Bunden ind mod Höjens Midte. Den ældste Gravning c er en Topgravning 8 Alen i Gjennemsnit og 46'' dyb. Fylden er Overjord med ubetydelig Undergrundsjord imellem. Det lader til, at her har været en Række smaa (50 P) Fodstene og at der 4 Al inde men 10 a 12'' höjere oppe har været endnu en Række af store Steen. Ved x og flere Steder fremtræder der Spor deraf. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordre Tohøj. Hul i Top, med Tjørn, mod S stejl Brink, 0,75 m høj. Græsgroet i Ager, ca. 15 x 1,5 m.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gl. afpløjet diffus rundhøj. Gl. grøft i top, 0,5x3x2 m. Mål: 1,2x18x10 m. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med krat og træer. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)