Thorsøhøje
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140118-2

Fredningsnr.
201846

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1889. Købt Høj, 20 x 2,5 m. Ældre gravning mod nord. Græs og lyng, i udkant af plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stykket a (13 Al) er bortfört indtil Midten af Höjen, dog er Bunden endnu ikke naaet, da der indtil Midten endnu er to Alen Fyld tilbage. Ved b sees Spor af en gammel Topgravning; men den er ikke ret dyb. Höjens Rest er lyngklædt. Lidt oppe fra Foden sees en trappeformet Afsats med svage Spor af Gravninger, og her har uden Tvivl staaet en Række Krandsstene. Höjen er bygt af meget fiin og steenfri Muldjord. Bevoksning: 1981: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[F.M. 1889]] Bevoksning: 1981: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 2,5 m. Ældre Gravning mod N. Græs og Lyng i Udkant af Plant. FM 1889. MS.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk høj helt tilgroet. JGB 87: Højen målt. ** Seværdighedsforklaring ** Der bør opsættes vejskilte til højene 46-53. Særdeles smuk højgruppe, smukt beliggende. Privat vej. Bevoksning: 1981: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på toppen. Bevokset med græs og lidt krat. Beliggende i græs.

Litteraturhenvisninger  (0)