Meelsækken

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140118-9

Fredningsnr.
201853

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Skelet, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)
Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 19/8 1889. Købt "Melsækken", langhøj, 35 x 10 m, lyngklædt, orienteret NØ-SV. Sydvestenden lidt afskåret af markvej. Sænkning mod midten. Ligger i skel til matr.nr. 7d af Vil- lersø, Villersø sogn. Villersø sogn, Villersø, matr.nr. 7d: Høj, "Melsækken" i skel til Voldby sogn, Thorsø, matr.nr. 4b.
Undersøgelsehistorie

1880 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Naar denne Höj formodentlig i den senere Tid har havt Navnet Meelsækken, da er dette meget betegnende; thi mellem de andre smukke Höje tager denne Langhöj sig ud som en væltet Sæk. Den er lyngklædt overalt undtagen i Brudene. Den er noget beskadiget paa Foden imod Øst i hele Længden; Der er Spor af en trappeformet Afsats rundtom, og Manden, der deeltog i sidste og störste Gravning, fortalte, at her fandtes Krandsstene. Brudet c har J. Jensen ladet grave og ovennævnte Mand fortæller, at her toges en Mængde store runde Steen ud, indtil man nederst paa Bunden fandt store flade Stene hældende op til hverandre og mellem dem nogle Menneskebeen. "Her har de gamle dog havt en magelöst Arbejde med alle disse Höje, og det havde man da heller ikke Raad til nu": sagde Meddeleren til mig. a = Et lille Hul 1 Al bred, 1 Al lang (ældre) b = Et Hul 3 Al bred, 3 Al lang (nyere) c = En Gravning 12 Al bred, 12 Al lang og 74 dyb (nyere) d = En Gravning 4 a 5 Al i Tværmaal (ældre) e = En ældre Fordybning. g = Et Stykke af Höjen beliggende i Villersö' Sogn fört bort for at give Plads for en Vej. [[F.M. 1889. Ny FM 1936. (J.Nr. 68/36).]] Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer.

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bogstaverne refererer til den af J.V. Nissen udførte tegning af højen i sognelægget.

1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[F.M. 1889]] Ny FM 1936. (J.Nr. 68/36). Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Melsækken", ca. 35 x 10 m i NØ-SV. Sydvestlige Ende lidt afskaaret af Markvej. Sænkning paa Midten. FM 1889. MS.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet: Anselig langhøj orienteret NØ-SV. Lille sænkning på midten. Vej-afskæring i SV, se gl. beskrivelse. Mål: 3x35x15 m. ** Seværdighedsforklaring ** Del af: Smuk smukt beliggende højgruppe, se 46. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på toppen. Bevokset med lidt brombær og gyvler. Iøvrigt græsklædt. Beliggende i græs.