Kathøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-3

Fredningsnr.
201729

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Store Kathøj", 2,5 x 25 m; toppen fladt afgravet; træbevokset i have.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Mtr. No 36h findes syd for Katsig den saakaldte Store Kathöj. Der er ikke noget Sagn om den og den har heller ikke været brudt, og der er heller ikke gjort noget Fund. For 19 Aar siden blev den plöjet förste Gang. Endskjönt den er 37 Al i Gjennemsnit, saa er der dog næppe 20 Al mellem Krandsstenene, saa höjt ere disse oppe paa Höjens Sider. Allerede ved förste Plöjning stödte Ploven mod Krandsstenene; men Ejeren har ikke alene ladet dem sidde men endog tildækket dem igjen, da han nödig vil have Höjens smukke Udseende spoleret, især da den er tæt ved Haven og tager sig godt ud. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Toppen fladt afgravet 2½ m høj. F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Kathøj", Høj, 25 m i Diameter, 2,5 m høj, Toppen fladt afgravet; træbevokset i Have.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk høj nær off. vej - uden at være seværdighed eller have landskabelig værdi. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Synlig fra offentlig vej. Græs på toppen og iøvrigt bevokset med bøgetræer og birk på siderne.