Nordhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-11

Fredningsnr.
201728

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, den østlige af "Nonhøje", 1,6 x 12 m; kammeret 5-kantet af 4 bære- sten; hvoraf 2 står (i NØ og SV), 1 ligger (NV) og 1 knækket (SØ), indgang i Ø; randsten: 2 står, 5 er væltede, 2 sprængt; trægroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den östlige af Nordhöjene har, imod Ejerens Vilie, for nogle faa Aar siden mistet sin anseelige Overligger. Ved samme Lejlighed er den söndre Stöttesten knækket af i sin halve Höjde, og det afbrudte Stykke er tilligemed Overliggeren og en stor Deel af de meget store Krandsstene slaaet i Stykker til Bygningsbrug. Den nordre Stöttesten er væltet ud og et Stykke er klövet fra den. Den har flere Kilehuller og uagtet den har mistet et Stykke, er Resten endnu 40 x 33'' og Höjden omtrent lige saa stor. Den næste har 6 Kilehuller, og dens Rest er endnu 50'' lang. Stenenes indbyrdes Forhold sees af Tegningen. Den sydligste Krandssteen er ligeledes en Rest. Gravkammerets indvendige Dybde er 46''; men det er vist ikke den oprindelige Dybde; thi dets östlige Stöttesten er 32'' og den vestlige 30'' over den omgivende Jord eller Höjens Grönsvær og denne er atter 55'' höjere end Grunden. Höjen er græs og lyngbegroet samt bevokset med Bögebuske. Afstanden mellem Höjene er 20 Alen og Jordsmonnet har en brat Sænkning mod Nord og Nordvest. Der er ikke Efterretning om Fund eller Sagn.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Uforandret. 1,2 m høj. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, den østlige af "Nonhøje", 12 m i Diameter, 1,6 m høj; Kammeret 5-kantet af 4 Bæresten, hvoraf 2 staar (i NØ og SV), 1 ligger (NV) og 1 knækket (SØ), Indgang i Ø; Randsten: 2 staar, 5 er væltede, 2 sprængt; trægroet i Ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet nogenlunde som beskrevet. To sten står i kammeret mod øst og vest. Mod NV ligger den tredje. Indgang mod øst ses ikke. Bevokset med store bøge- og egetræer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)