Grejrshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-24

Fredningsnr.
201719

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Møntfund, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
"Grejshøj", 2,2 x 18 m, tilgroet hul i top, nyt, lille hul i vestfod, 8 rand- sten ses; 2 lange volde udgår fra højen: mod syd 40 m lang, 4 m bred, med mange store sten i; mod nord 17 m lang, derefter drejende mod Ø 16 m langt, 6 m bred, i højskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Ramten Skov findes en meget mærkværdig Höj kaldet Grejrshöj eller ogsaa som Generalstabens Kort Grejshöj. Det er vist uden for Tvivl, at denne Höj har Navn efter en Mand thi her i Egnen forekommer Navnet Grejs og Gregers i flæng, og begge Navne blive i daglig Tale til Grejs. Som det sees af Tegningen er Höjen brudt ved X, hvor nogle större Stene er væltede ud af Brudet. Der vides ikke om noget Oldtidsfund, og Brudet er vist meget gammelt. Der er heller intet Sagn knyttet til Höjen. Seet fra Vest tager den sig bedst ud; thi der har den et stærkt Fald ned mod en Mose eller Skovlavning. De mod Syd og Nord udgaaende Arme tage sig ved förste Øjekast ud som Rester af Volde; men seer man nöje efter, da blive det tydeligt, at dette ikke er Tilfældet; thi Oldtidens Volde, enten de ere Forsvars eller Skjelvolde, stöttede sig til Moser eller Sumpe, og saadanne stöttepunkter savnes her. Vender vi os derimod mod nordöst, da finder vi tæt ved Grejshöj en Sig af denne Form:.. Denne Sig, der er næsten 1½ Skjp Land, kaldes endnu "den gravede Sig". Ved a, som vende mod Höjen, skraaner den jævnt ned, saa alting tyder paa, at Jorden til Höjen og dens Arme er baaret op derfra. Som Tegningen viser findes der af og til Haandstene paa Höjens Arme; men i en meget lang Omkreds findes nu ikke en Steen uden just: "Den gravede Sigs" Brud. Frosten hindrede mig i at undersöge Jordblandingen. Der er flere Gange bleven fortalt om en mærkelig "Skilling", som for henved 30 Aar siden fandtes paa Höjen. Jeg har imidlertid nu faaet fuldkommen Vished om at "Skillingen" var fra Chr. 7des Tid og bar hans Navnetræk paa denne Maade. Grejrshöj er 148' over Havet. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Hul i Top, tilgroet. 8 Randsten. Nyt lille Hul i V-fod. 18 m i Diameter. Vold mod S.: 40 m lang, 4 m bred, mange store Sten ses i den. Vold mod N.: 17 m mod N., derefter 16 m mod Ø., 6 m bred. F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grejshøj", Høj, 18 m i Diameter, 2,2 m høj, tilgroet Hul i Top, nyt, lille Hul i Vestfod, 8 Randsten ses; 2 lange Volde udgaar fra Højen: Mod Syd 40 m lang, 4 m bred, med mange store Sten i; mod N 17 m lang, derefter drejende ind mo Ø 16 m langt, 6 m bred; i Højskov.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet incl. volde. Hul i top (3x2x0,5 m) - gl. JGB 1/10-87: Genbesigtiget. Mål og afkrydsninger tilføjet på skema. I højoverfladen ses mange mindre sten. Mål: 2,5x85x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** P.g.a. voldene - samt et kønt stykke skov. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog muligvis 22 m. i diameter. Skade mod vest ses ikke mere. Hul i top tilgroet. Bevokset med store bøgetræer. Sparsomt græs/mosdække.

Litteraturhenvisninger  (0)