Thoreby Skov
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-44

Fredningsnr.
452540

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/2 1890, R.V Neergaard. Skænket til fredning. Afmærkn.: MS 1891 Langdysse, 6,5 x 19 m. Ingen jordhøjning; indenfor 2 stør- re sten. Randsten: NØ 15, SV 14, for hver ende 3. Græs i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langagtig Jordhøining, omgiven af en firsidet Sætning af store Stene; Længdeaxe SØ-Nordvest; midt paa begge Ender er en større, reist Sten. Omtrent midt paa Langdyssen ligger et større Stykke af en kløvet Sten. Intet Gravsted synlig. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 6.50 x 19 m. Ingen jordhøjning; indenfor 2 større sten. Randsten: nordøst 15, sydvest 14, for hver ende 3. Græs, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
langdysse. Beskrivelse: Kun svag højning indenfor den velbevarede randstenskæde. Af kammer er kun en stor sprængt sten tilbage (af overligger). Langdyssen er trapezformet, smallest i NV. Langdyssens mål, taget fra randstens yderkant: længde: 18,50 m. Bredde: SØ: 7 m. Bredde: NV: 6,25 m. Jordhøjningen indenfor randsten er ca 0,50 m det højeste sted. Højen falder mod begge ender, kraftigst i NV. Randstensrækken: Der er ingen store, markante huller i randstensrækken. Nogle af stenene er faldet ud eller ind, men linjeføringen er ret klar. SØ: 3 stk. (1 stor og spids i midten), hvørnestenene hører nærmest til langsiderne. Der er ingen randsten, der rager ud over kortsidernes randsten. NØ: 13 stk. + 1 hjørnesten, der er tillet ned ved kortsiden. NV: 3 stk. Sten af mindre materiale end SØ-endens. SV: 14 stk. Rest af kammer: 10 m fra SØ-enden ses på højfladen 1 stor sprængt sten, øjensynlig bid af overligger. På højoverfladen ses iøvrigt 3 m fra SØ-enden 1 større, tilsyneladende hel sten. FM findes. Der er ikke egl. udskridning udenfor randsten. naturlig skråning ses her. Randsten virker som kant. Beskadigelser: Se Beskrivelse. Beliggenhed: på højdedrag ned mod kær SV herfor. Ca 300 m til sundets nuværende kystlinje. Umiddelbar omgivelse: Ret åben løvunderskov. Adgang: synligt fra skovvej, og fra den lille kondisti syd for anlægget. Mål: 0,5x18,5x7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Fint anlæg i egn, der er præget - besøgsmæssigt - af Nykøbing F's nærhed. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)