Egehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-33

Fredningsnr.
201739

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Eghøj", 1,9 x 16,5 m; nordfod afskåret ved pløjning, tilgroet hul i top, overfladen noget ujævn; trægroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Höj er i den sidste Menneskealder gjennemrodet saa ofte, at den kan betragtes som grundforstyrret, især har den været angrebet fra Nordöst, Sydöst og i Toppen, dog har den endnu, seet fra Vest, beholdt en nogenlunde smuk Form. Der siges at være fundet "noget Rageri, som ingen Ting er værd". Ved nöjere at udhöre Vedkommende tror jeg med Sikkerhed at kunne sige, at det Fundne var Hægter eller Naale af Bronce. Sagnet siger, at her ere store Skatte begravede; thi der er seet Lys brænde paa den ved forskellig Tid, og der er fundet "Vættelys" ved den, og en Bödker, som döde i Begyndelsen af dette Aarhundrede, hörte tydelig, en Aften, han gik forbi, at Kisten blev lukket op og i. Fortælleren bemærkede; "Saadant gik for sig den Gang; men nu har vi en bedre Tro". Ved Plöjning er Höjens Fod stærkt medtaget; men ellers er den udplöjet. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: N-fod afskaaret ved Pløjning, tilgroet Hul i Top, Overfladen meget ujævn. F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Egehøj", Høj, 16½ m i Diameter, 1,9 m høj, Nordfod afskaaret ved Pløjning, tilgroet Hul i Top, Overfladen noget ujævn; trægroet i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet m. afkløjet nord-side tophul (3x2x0,4 m). Juletræsplantning helt til sydfod (ca. 2-10 år gl.). JGB 10.12.86: Graner (ca. 15 år gamle) helt op til og delvis på S-foden, der også er berørt af den forudgående opforing. Mål: 2x19x16 m. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med nåletræer, løvtræer og krat. Beliggende i skovkant op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)