Trehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-36

Fredningsnr.
201738

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,6 x 20 m; N- og især V-fod afpløjet, fra Ø til centrum en stor bred, nu helt tilgroet gravning; smuk række store randsten i Ø og S: 8 på plads, 1 udskredet; lynggroet i ager. Sb. 36 - 38 (2017-38, 37, 36) ligger på række, 36 sydligst, 38 nordligst; kaldes "Rævehøje" eller "Trehøje".
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trehöjene [sb.nr. 36-38] ere ikke alene meget smukke og anseelige; men höre til de bedst bevarede i hele Egnen, idet den sydligste og störste [sb.nr. 36] blot har en lille Hulhed i Toppen, som höjst regnet ikke kan antages for andet end et Brydningsforsög uden Resultat. Den mellemste [sb.nr. 37] staae endnu urört. Den nordligste [sb.nr. 38] har rigtignok Spor af flere mindre Gravninger; men Gravningernes Form og troværdige Folks Udsagn om Ræveudgravninger ere i god Overensstemmelse saa det er temmeligt sikkert, at vi her have en Samling af Höje, der ikke have været under Skind Elses Behandling. Som Fölge heraf vides intet om Fund, der er heller ingen Sagn, og om Navnet bemærkes at Trehöje er fælles for dem alle. Den sydligste (see foranstaaende Tegning) er bevokset med Lyng og meget anseelig. Paa flere Steder sees Krandsstenene og de ere temmelig store og tillede regelmæssigt. Ved Foden er den bleven en Deel forstyrret af Ploven; men ellers er den meget smuk. Navnet Rævehöj paa Generalstabens Kort tilhörer en Bakke paa Mtr. N= 2b [[1916: En af "Trehøje" fredningsværdig; nægtet]]. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: N- og især V-fod afpløjet. Fra Ø. Til Centrum en stor, bred, nu helt tilgroet Gravning. Smuk Række Randsten i Ø. og S.: 8 paa Plads og 1 udskreden. F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 m i Diameter, 2,6 m høj; N- og især V-fod afpløjet, fra Ø til Centrum en stor, bred, nu helt tilgroet Gravning; smuk Række store Randsten i Ø og S: 8 paa Plads, 1 udskredet; lynggroet i Ager. Nr. 36-38 ligger paa Række, 36 sydligst, 38 nordligst; de kaldes "Rævehøje" eller "Trehøje".

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Grøft 6 m bred, 1,8 m dyb, 11 m lang, beplantning se 36. Alt som beskrevet. JGB 10.12.86: Ulovlig nåletræsbeplantning helt frem til højfod (beplantn. 6-8 år gl.). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden ulovlig nåletræsbeplantning. Mod øst og syd ses 8 store sten. Højen er bevokset med græs, lidt lyng samt krat særligt i grøften mod øst.

Litteraturhenvisninger  (0)