Trehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-37

Fredningsnr.
201737

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m, ret medtaget; bred, nu tilgroet gravning over N- og NØ-delen, V-fod afpløjet, stort, nyere hul i centrum; lynggroet i ager. Sb. 36 - 38 (2027-38, 37, 36) ligger på række, 36 sydligst, 38 nordligst; kaldes "Rævehøje" eller "Trehøje".
Undersøgelsehistorie  (11)
1864 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den mellemste Höj har den nuværende Ejer forsögt at plöje for en Snees Aar siden; men da han stödte paa vældige Krandsstene rundt omkring den, saa opgav han det, dog har Höjen derved mistet sin Anseelse. Den er nu paa alle Sider dyrket heelt op til Krandsstenene. Toppen er beklædt med Lyng, og inden for Krandsstenene har der været og er tildeels endnu afdækket med Steen i opadgaaende Retning. [[1946.: Ret medtaget; bred, nu tilgroet Gravning over N.- og NØ-delen, V-fod afpløjet, stort nyere Hul i Centrum. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer.

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Journal nr.: 847/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Ret medtaget; bred, nu tilgroet Gravning over N.- og NØ-delen, V-fod afpløjet, stort nyere Hul i Centrum. F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer.

1946 Museal berejsning
Journal nr.: 847/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 m i Diameter, 2 m høj, ret medtaget; bred, nu tilgroet Gravning over N- og NØ-Delen, V-fod afpløjet, stort nyere Hul i Centrum; lynggroet i Ager. Bør restaureres. J.Nr. 847/46 Nr. 36-38 ligger paa Række, 36 sydligst, 38 nordligst; de kaldes "Rævehøje" eller "Trehøje".

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 847/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Stort krater i top (3x3x1,3 m) m. fyrretræer ca. 25 år. Ringgrøft men over N og NØ-delen 1,5 m bred. Beplantning se 36. JGB 10.12.86: Ulovlig nåletræsbeplantning (6-8 år gl.) helt frem til højfod. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer.

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden ulovlig nåletræsbeplantning. Højsiden mod NV står uden græsdække. Ellers er højen bevokset med græs og løvtræer (birk og røn).

Litteraturhenvisninger  (0)