Langbygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-37

Fredningsnr.
201735

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 12 m, af et lidt uregelmæssigt omrids; lynggroet i et hedestykke.
Undersøgelsehistorie  (9)
1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 m br., 1,6 m høj, af et lidt uregelmæssigt Omrids. F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 m i Diameter, 1,6 m høj, af et lidt uregelmæssigt Omrids; lynggroet i et Hedestykke.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
I fordums dage tilsyneladende pløjet trekantet. Tæt med små træer ved og på høj. JGB 10.12.86: Intet at bemærke. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1991 Museal restaurering
Journal nr.: 6113-0030
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 6113-0030
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ved undersøgelse af højtomten - højen ulovligt sløjfet i 1969 - konstateredes, at højbunden tilbagestod i snitgrøfterne i en højde af indtil 15-20 cm. I højens centrum fandtes dele af en stenlægning, sandsynligvis rest af centralgraven. Ingen genstandsfund. Højen blev genopført.

1991 Museal udgravning
Journal nr.: 6113-0030
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med bregner, løvtræer og lidt græs.

Litteraturhenvisninger  (0)