Langbygård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-37

Fredningsnr.
201735

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,6 x 12 m, af et lidt uregelmæssigt omrids; lynggroet i et hedestykke.
Undersøgelsehistorie

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 m br., 1,6 m høj, af et lidt uregelmæssigt Omrids. F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 m i Diameter, 1,6 m høj, af et lidt uregelmæssigt Omrids; lynggroet i et Hedestykke.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
I fordums dage tilsyneladende pløjet trekantet. Tæt med små træer ved og på høj. JGB 10.12.86: Intet at bemærke. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1991 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Beskadigelse/hærværk
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ved undersøgelse af højtomten - højen ulovligt sløjfet i 1969 - konstateredes, at højbunden tilbagestod i snitgrøfterne i en højde af indtil 15-20 cm. I højens centrum fandtes dele af en stenlægning, sandsynligvis rest af centralgraven. Ingen genstandsfund. Højen blev genopført.

1991 Museal udgravning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med bregner, løvtræer og lidt græs.