Trehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-38

Fredningsnr.
201736

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,6 x 24 m; sænkning i top, to tilgroede huller i Ø-siden, foden afpløjet i V og S; lynggroet i ager. Sb. 36 - 38 (2017-38, 37, 36) ligger på række, 36 sydligst, 38 nordligst; kaldes "Rævehøje" eller "Trehøje".
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nordligste [se sb.nr. 36-37] er saaledes beliggende paa en Skraaning, at dens Affald mod Nord er betydeligere end mod Syd. Den har en smuk Form og er lyngbegroet. Dens Krandsstene ere ikke synlige. Disse 3 Höje ere ikke videre fremtrædende i Egnen uden naar de sees fra nært Hold. Deres Höjde over Havet er 105 Fod. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Sænkning i Top, 2 Huller i Ø-siden, alle tilgroede; Fod afpløjet i V. og S.; F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 24 m i Diameter, 2,6 m høj, Sænkning i Top, to tilgroede Huller i Ø-siden, Foden afpløjet i V og S; lynggroet i Ager. Nr. 36-38 ligger paa Række, 36 sydligst, 38 nordligst; de kaldes "Rævehøje" eller "Trehøje".

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gl. sænkning i top (4x4x0,5 m). 2 gl. huller i østsiden (2x2x0,3 m) og (,12x4x0,4 m). Også afpløjet mod øst. Nåletræsbeplantning 1-2 år gl. 2 M Ø-S og V for højen i en afstand af 1,5 m og opefter. Højspændingsledning NV for høj. Ellers som beskrevet. JGB 10.12.86: Ulovlig nåletræsbeplantning helt frem til højfod. Alder som angivet af HRK, dvs. nu ca. 8 år gl. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, birketræ, lidt krat og bregner samt en eg.

Litteraturhenvisninger  (0)