Hjarthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-39

Fredningsnr.
201749

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1987: Tidligere C-høj er tinglyst med følgende beskrivelse: ****************************************** "Hjorthøj", ca. 2,2 x 24 m. I centrum kraterhul, ca. 1,4 m dybt, med smal gang ud mod V. N for midthullet yderligere et stort, meterdybt krater. I Ø, N og S højfod og -side andre indgravninger, den østlige fra grusgravning. Desuden nogle rævegange. I skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dens Navn udtales ikke som Hjortehøj eller Hjordhøj (Hyrde) næppe som Hjaathøj (Hjerte); men gl Folk siger Hjarthøj, formodentlig et Navn til en Person. Højen var for faa Aar tilbage [før 1880] smuk og lyngbegroet og tog sig godt ud paa de sandede Agre; men nu er den berøvet alle sine Krandsstene, desuden er der ført en stor Masse Jord bort især fra dens østlige Side. Dens Midte har forhen været opbrudt og sidste sommer [1880] er der kjørt meget Jord bort for at naa Midten igjen. Halvdelen af Højen er saaledes omtumlet, at den kun seet fra Vest tager sig nogenlunde godt ud. Højens bund er imidlertid ikke saa nær naaet med nogen af de hidtil foretagne Gravninger og om Fund eller Sagn vides Intet.- Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hjorthøj", Høj, 2 m høj; Ø-siden i Grusgrav, andre Gravninger i N, V og S, alle tilgroede, stor, nyere Gravning i Centrum (Graven sikkert ødelagt) og ud til SV-fod; lyngklædt i Plantage.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skitse af gravningerne + rævegange i massevis. Alt tilgroet. Det er lige før det er en seværdighed (i ødelæggelse af en høj)! 21.10.86 M.B. og JGB: Høj ca 2,2 m x 24 m. Ødelæggelser nogenlunde som beskrevet, dog står højen stadig med langt den overvejende del af sit volumen bevaret, ligesom centralgraven næppe er berørt (som det ellers er påstået i fredningsteksten). Fredes. Mål: 2x18x16 m. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3088
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hjorthøj", ca. 2,2 x 24 m. I centrum kraterhul, ca. 1,4 m dybt, med smal gang ud mod V. N for midthullet yderligere et stort, meterdybt krater. I Ø, N og S højfod og -side andre indgravninger, den østlige fra grusgravning. Desuden nogle rævegange. I skov.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3088
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gammel grusgrav formentlig mod øst. Meget ødelagt og gennemgravet høj. Et væltet træ mod SØ. Bevokset med græs, røn, ege og bregner.

Litteraturhenvisninger  (0)