Dystrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-50

Fredningsnr.
201730

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3,6 x 21 m; en del af vestsiden bortgravet, mindre gravninger i N og SØ, alt dog tilgroet; lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Höj, som ligger i Skjellet mellem Mtr No 1a og Mtr No 1b, har mod Vest mistet al sin Jordfyld ligesaavidt som den ligger ind paa 1b. Resten af Höjen er lyngbegroet og tager sig godt ud i det meget bölgeformige Strög syd for Söhöjene. Den har to mindre Brud fra ældre Tider: navnlig et mod Nord og et mod Sydöst; men det lader ikke til, at nogen af dem har fört ind til selve Kjærnen i Höjen. Det östligste Brud har, uden at naa ret dybt ind, dog naaet saa langt, at nogle Stykker Haandstene ere udvæltede og bære Viden om, at Höjens Indre er en Steenhobning. Uagtet disse Brydningsforsög tör man bestemt antage, at Höjens Indre er urört. Der vides intet Navn, Sagn eller Fund, og Höjen er, uagtet sin anseelige Störrelse, kun lidet fremtrædende i Egnen, da den har store og nærliggende Bakker til Baggrund. [[1916: Halveret]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 21 m i Diameter, 3,6 m høj; en Del af Vestsiden bortgravet, mindre Gravninger i N og SØ, alt dog tilgroet; lyngklædt i Plantage.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Huller og Brud tilgroede. F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. 3 store kratere (udkastede rævegrave?) Itop (3x3x1 m) + (2x3x0,5 m) + (1,5x1,5x0,5 m). Alle brombærgroede. Mål: 3,6x21x18 m. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stor og meget ødelagt høj. Tæt bevokset med løvtræer og krat - intet græsdække.