Søhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-52

Fredningsnr.
201731

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Søhøj", 1,3 x 16 m, over N-side et skel, N for hvilket der er pløjet, ellers lyng- og græsgroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Höj hviler paa samme Höjdedrag som de 3 under Ulstrup beskrevne Söhöje [sb.nr. 117-119] og den har oprindelig havt samme Störrelse som den vestlige Söhöj til hvilken den svare; men den er for en Deel Aar siden forstyrret ved Plöjninger. Afstanden til Nabohöjen er her i Lighed med de andre Söhöje 100 Alen. Der vides ikke noget særligt om den; men alle 4 Söhöje tage sig særdeles godt ud paa den höje Bakkekam, især naar de sees fra Syd. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Over N-siden et Skel, N. for dette er der pløjet. Resten velbevaret. F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Søhøj", 16 m i Diameter, 1,3 m høj, over N-side et Skel, N for hvilket der er pløjet, ellers lyng- og græsgroet i Plantage.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nordsiden pløjet bort, 1 m høj skrænt. JGB 10.12.86: Ca. den nordlige halvdel bortpløjet over længere tid; intet grundlag for påtale. Mål: 1,3x16x7 m. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med løvtræer. Nordsiden bortpløjet i gammel tid. Beliggende i skovkant.

Litteraturhenvisninger  (0)