Knolden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-54

Fredningsnr.
201726

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
"Knolden", høj, har været 14 m bred, nu kun 9 m, 1,5 m høj; N- og V-fod af- pløjet, S-fod står i en lav skrænt, sænkning i top; lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Hælding med stærkt Fald mod Øst findes den saakaldte Knold. Den er i de 2 a 3 sidste Aar gjennemgravet; men der er ikke fundet noget uden enkelte Urneskaar hist og her i Fylden. Paa dens Bund fandtes Stene paa 150 a 200 P stillede lige som til en Kiste; men Rummet mellem Stenene og Grunden derunder indeholdt ikke noget som helst. Gravningen ved Undersögelsen har nu deelt Höjen i en vestlig og en östlig Deel. Den havde en Höjde af ca 60''; men nu er den kun 40''. Knolden er bygt af samme stenede og grusagtige Jord, som findes i dens Nærhed. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Høj, har været 14 m bred, nu kun 9 m, 1½ m høj. N- og V-fod afpløjet. S-fod staar som en lav Skrænt. Sænkning i Top. F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Knolden", Høj, har været 14 m bred, nu kun 9 m, 1½ m høj; N- og V-fod afpløjet, S-fod staar i en lav Skrænt, Sænkning i Top; lyngklædt i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. I nordsiden 2 rævegange. I NØ-foden Indgravning (3,5x3 m). I top flad gravning (3,5x3,5x0,4 m). 1,7x14x11 m. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Syner større end det angivne. Gamle skader ikke synlige pga. bevoksning. Højen kan kun ses fra øst. De øvrige sider er tilgroede med brændenælder, krat og træer. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)