Ørum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-63

Fredningsnr.
201752

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2,5 x 25 m. Toppen flad. Afgravning med lidt skred mod nord, i ho- vedsagen tilgroet. I NØ top en hulning, ca. 0,5 x 2 m stor. Ved nordfoden ses 3 store sten, alle dog vist på sekundært leje.
Undersøgelsehistorie  (18)
1854 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1854 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forhenved 30 Aar siden fik den daværende Ejer i sinde at danne denne Höj om til en Firkant. I den Hensigt lod han Foden afskjære mod fire Sider (Ø.S.V.N) og opkaste indenfor Firkanten, og paabegyndte Slöjfningen af dens Top. Topslöjfningen blev dog ikke, som ogsaa sees af Tegningen, udfört efter Bestemmelsen. Ved samme Tid lod han ogsaa foretage Gravninger i Höjen; men der fandtes ikke noget. Denne Gravning blev heller ikke saa grundig udfört, at den kunde naa Hjertet af Höjen. Endskjönt det dengang paastodes, at Höjen var urört, er dette dog næppe Tilfældet; thi der er Spor af en större ældre Gravning mod Sydöst fra Fod til Top, saa man maa antage, at Undersögelsen er fra gl Tid og Grundig udfört. Til Höjen vides hverken Navn eller Sagn. [[1946.: Nu helt ødelagt og omrodet med talrige Brud i Top og Sider og den nordlige Tredjedel helt bortgravet. Frigivet 1946.]] [[fredet 1966 J. F. 351/65]] Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13 m i Diameter, 4 m høj, nu helt ødelagt og omrodet med talrige Brud i Top og Sider og den nordlige Tredjedel bortgravet; græsklædt i Ager. [[fredet J. F. 351/65]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Nu helt ødelagt og omrodet med talrige Brud i Top og Sider og den nordlige Tredjedel helt bortgravet. Frigivet 1946. [[fredet 1966 J. F. 351/65]] Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.

1965 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: F. 351/65
Nationalmuseet
Nationalmuseet Bevaringsafdelingen, jour. nr. F. 351/65. Jvf. N01 560/65; 465/66. Brev af d. 16 marts 1965 modtaget på NM's Bevaringsafdeling fra Harald Pedersen, Overbroen pr. Ørum Djurs: "Til Nationalmuseet - Undertegnede Ejer af Matr. Nr. 2 b, Overbroen, Ørum Sogn, Nørre Herred, Randers Amt, meddeler herved, at jeg ønsker at fjerne Resterne af den ødelagte Gravhøj 2011.52 [[(må være 2017.52 ...[?])]], hvilket herved meddeles i Henhold til Skrivelse fra Nationalmuseet af 29 Okt. 1948 til den forrige ejer af min Ejendom. Ærbødigst Harald Pedersen" Brevet oversendt til N01 d. 23/3 1965, jvf. N01 560/65, fra NM's Bevaringsafdeling (v. K. Thorvildsen) med ønske om en udtalelse fra N01.

1965 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 560/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 560/65. 23/3-65 brev fra Fredningsafdelingen m. henv. fra ejeren om sløjfning. (F. 351/65)

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 560/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 560/65. Diverse korrespondance af mar.-apr. 1965. Ang. evt. undersøgelse af en frigivet høj. Bl.a. forespørges hos KHM (d. 29/3 1965) og hos FHM (d. 1/4 1965) om de muligvis vil overtage undersøgelsen. Endvidere korrespondance af d. 3/4; 5/4; 6/4 1965 ml. N01 og lodsejer Harald Pedersen, hvorefter sagen sættes foreløbigt i bero.

1965 Museal besigtigelse
Journal nr.: 560/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 560/65. Besigtigelsesrapport af d. 14/6 1965 fra Hans Norling-Christensen for besigtigelse d. 11/6 1965 af Sb. 14.01.19-63.

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 560/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 560/65. Diverse korrespondance af d. 28/8; 7/9 1965 ml. N01 og lodsejer; Harald Pedersen. Ang. fredning af Sb. 14.01.19-63.

1965 Museal restaurering
Journal nr.: 560/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 560/65. Diverse korrespondance af. okt.-nov. 1965 Ang. restaurering af Sb. 14.01.19-63. Ansvarlig; Th. Ramskou, N01. Billeder af højen før og efter restaurering vedlagt N01 560/65; 465/66.

1966 Museal besigtigelse
Journal nr.: 465/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 465/66. Besigtigelsesrapport af d. 10/5 1966 fra Hans Norling-Christensen for besigtigelse udført d. 6/5 1966 af Sb. 14.01.19-63.

1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 465/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 465/66. Diverse korrespondance af jun.-sept. 1966. Ang. fredning af Sb. 14.01.19-63.

1966 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afgravning mod nord (9x4 m). Hen over den flade top 3 tilgroede kratere. Mod øst (2x2x0,4m) kvadratisk med stejle kanter - med dynge sten. I midten (2x2x0,4 m) med stendynge (det ser ud til at højen består af sten). Mod vest (2x2x0,2 m) med stendynge. Højen står med stejle sider og begyndende kvadratisk form - ældre afpløjning. Mål: 2,5x25x25 m. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, der er dog ingen sten synlige mod nord. Kraterne og stenene i toppen er groet til. Højen er bevokset med græs, gyvler samt to egetræer og et rønnetræ mod nord. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)