Bastland
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-66

Fredningsnr.
201745

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,25 x 24 m; stor indgravning fra S til centrum, gravninger i V og NV, alle tilgroede. Foden afpløjet i S, V og N, hvor der nu pløjes for nær; randsten: 9 på plads, 1 udskredet; lyng- og græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Höj tager sig rigtig godt ud seet fra Vest, især da den er smukt lynggroet; men ellers er den ganske gjennemgravet fra Syd til Nord. Da den gjennemgravede Deel ogsaa er lynggroet, saa maa det antages, at denne Gravning er gammel (a) og dog er denne ikke den förste Undersögelse, som Höjen bærer Spor af; thi Brudet (b) er gravet nord fra og er meget ældre. Paa de fleste Steder er Höjens Fod helt bortplöjet, hvorved 3 Krandsstene mod Nord ere blottede. De vejer 100 a 150 P hver og ere vistnok de eneste, som nu ere tilbage. Om Navn, Fund eller Sagn vides intet. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Pløjes vel tæt i S. V. og N.; Gravninger i V. og NV., alle tilgroede. I N. ses 3 Randstene (1 væltet), i Ø. 1 og i S. 6.; F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 24 m i Diameter, 3,25 m høj; stor Indgravning fra S til Centrum, Gravninger i V og NV, alle tilgroede, Foden afpløjet i S, V og N, hvor der nu pløjes for nær (Paatalt og lovet rettet!); Randsten: 9 paa Plads, 1 udskredet; lyng- og græsgroet i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gl. hærværk - alt tilgroet. Kraterfyldt overflade: 7 stk I størrelsen: 2x2xmax 1 m). Også afpløjet mod øst - op til 1 m høje tilgroede kanter. 10 m og ca 50 m S for højen, læbælte af graner ca 5 år gl. der om nogle år vil dække for højen. Ellers som beskrevet. JGB 9.12.86: Læbælte (ca 10 m S, og 50 m Ø for højen) er nu vokset op til en højde af ca 3 m og dækker næsten for udsynet til højen. Bør påtales. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden synlige randsten. bevokset med græs og et løvtræ mod vest. Granerne omkring højen skjuler idag helt indsynet til fortidsmindet. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)