Myrehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-84

Fredningsnr.
201746

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten.
Fredningstekst

Tingl.: 5/9 1887, købt. "Myrehøj", 4,1 x 29 m, urørt; lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Höj ligge paa en Bakkeryg og er synlig i en vid Omkreds, hvorfor der ogsaa haves en vidtstrakt Udsigt fra dens Top især mod Øst og Vest. Höjen selv tager sig godt ud og er smukt lynggroet. Den har to smaa og ubetydelige Brud, et mod Sydöst et mod Sydvest. Höjens Form og flere Kjendsgjerninger vise, at den aldrig har været Brudt eller undersögt, hvilket desværre meget sjældent kan siges. Derimod har denne Höj lidt en Deel Skade ved sin Fod, idet baade Krandsstenene og Fod er plöjet bort. Der er intet Sagn knyttet til Myrehöj. [[F.M. 1887. M.S.]] [[1946.: Urørt.]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Myrehøj", 29 m i Diameter, 4,1 m høj, urørt; lynggroet i Plantage. 1) 1) MS paa Top, bør flyttes ned ved Foden! [[FM 5/9 1887 MS 845/46]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Urørt. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rævegrav i SØ-siden. Lille gl. hul i top(1,2x1,2x0,3 m). Vestfoden afpløjet. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Med en vej lige nedenfor foden mod øst. Bevokset med brombærkrat, et par egetræer, nogle gyvler mm.