Ulstrup Hede
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-97

Fredningsnr.
201721

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, købt. Runddysse, 7 m i diameter, 14 små randsten, alle væltede; kammer af 4 bæresten; helt tilgroet; en del marksten er henlagt mellem randstenene; græsgroet i ager. Restaureret.
Undersøgelsehistorie  (10)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne lille Runddysse er kun 11 Al i Gjennemsnit. Det lille Gravkammer er kun 38'' i Tværmaal og Bærestenenes Höjde er kun 39'' over den omgivne Grund. De fire Bæresten vise sprængte Sider og ere formodentlig sprængte ved Ild. Den vestlige Bæresten har mistet et Stykke foroven. Denne Runddysse er den mindste jeg har seet; thi 2 Mand kan magelig bære hvilken som helst af Bærestenene bort og ingen af de 14 Krandsstene, som nu findes, vejer over 300 P. Der er en Afstand mellem Langdyssen [sb.nr. 96] og Runddyssen af omtrent 150 Al. Fund Sagn eller Navn vides ikke. [[F.M. 1888. M.S.]] [[1946.: En Del Marksten er henlagt mellem Randstenene, som alle er væltede. Kammeret helt tilgroet.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 7 m i Diameter, 14 smaa Randsten, alle væltede; Kammer af 4 Bæresten, helt tilgroet; en Del Marksten er henlagt mellem Randstenene; græsgroet i Ager. 1) 1) Bør restaureres! [[jr.nr. 260/49]] [[FM 1888 MS 844/46]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: En Del Marksten er henlagt mellem Randstenene, som alle er væltede. Kammeret helt tilgroet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 844/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; Sb. 96-97]. Jvf. N01 844/46; 260/47. Langdyssen Sb. 96 af Ørum (ligger paa Mtr. 7 e af Ramten Hede, ejes af Gjd. Peter Kjeldsen, Stenvad Hede pr. Stenvad St.) er fredet fra gammel Tid (F.M. 1888, M.S.). Den er nu saa overgroet, med Brombær, at hverken M.S. eller alle Randsetn kunde genfindes. Imidlertid ligger der desuden fra gl. Tid en meget stor Bunke Marksten over Dyssens vestlige 2/3, anbragt der af Ejerens Far ca. 1920, og opad de nordlige Randstens Yderside ligger en anden Stendynge i hele Dyssens Længde, men den er anbragt der for nylig. Jeg traf ikke Ejeren hjemme, men hans Mor erklærede, at det var Meningen snart at flytte Stenbunkerne, som skulde anvendes til den nye Stenvad Kirkes Opførelse. Imidlertid vidste ingen andre i Byen noget om, hvor nært forestaaende dette Byggeri er, saa der er Grund til at sende Ejeren et Tilhold om at fjerne Stenene snarest. Ogsaa Runddyssen Sb. 97 af Ørum misklædes af en hel Del Marksten, som er henlagt mellem Randstenene, men hvornaar dette er sket, kunde ikke opklares. Sb. 97 (sm. Mtr. og Ejer) er ligeledes F.M. 1888, M.S. København, 30/10-46 P. Simonsen.

1949 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 260/49; 844/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 844/46; 260/49. Diverse korrespondance af 1946-49 ml. N01 og lodsejer; Peter Kjeldsen.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Kammeret jordfyldt, kun toppenen fra Ø og S - bæresten ses. Markstenene fjernet. Mål: 0,9x7x7 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med hyld, hyben, buske og græs. Dyregrave i fortidsmindet. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)