Ulstrup Hede
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-98

Fredningsnr.
201720

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/9 1887, købt. Langdysse, 9 m bred, 19 m lang, 2 kamre: det østlige 5-kantet af 4 bæresten, 1 dæksten, 1 tærskelsten og 2 gangsten i SØ; det vestlige 5-kantet af 4 bære- sten, 1 dæksten ig 1 tærskelsten i NØ; randsten: i V 4 (1 står), i Ø 3 (alle står), i S 13 (8 står), i N 5 (2 står); opad N-fod en dynge skrammel; lyng- groet i ager. Restaureret 1887.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Langdysse tager sig prægtig ud seet fra Syd; thi Flertallet af dens Krandsstene ere 2 Alen og derover. I de sidste Aar er en Deel af dem væltede ud, paa Tegningen betegnet med v. De manglende Krandssteen maa have været borte i Lang Tid; thi Ejeren holde fred over Dyssen. Kammeret mod Øst er 48'' fra S - N og 58'' fra V- Øst. Bærernes Höjde er 51'' og ligeledes höj er Fylden mellem Krandsstenene. Overliggerens Overflade er 78'' over den omliggende Jord. Det vestlige Kammer er 48'' i Firkant. Bærernes Höjde er 51'' og ligesaa Fylden udenom. Overliggeren er tildels rokket af; men vil, saa snart det kan skee, af Ejeren blive lagt i den Stilling, Tegningen viser. Ved begge Kamre vende Indgangen mod Sydöst og ere paa halv Höjde tildels lukkede. Ved det östlige Kammer sees en Gang. Dyssens Længde er 24 Alen og Breden 10. Der er intet Navn, Fund eller Sagn. Alle Stene her have en naturlig Overflade. 138 o. H. [[F.M. 1887.]] [[1946.: Uforandret. Randsten i V. 4 (3 væltede), i Ø. 3 (staar), i S. 13 (5 væltede), i N. 5 (3 væltede). 1942 henlaa paa Dyssen en Mængde Skrammel, af hvilket det meste efter Paatale er blevet fjernet.]] Bevoksning: 1982: Løvkrat.

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Uforandret. Randsten i V. 4 (3 væltede), 1 Ø. 3 (staar), i S. 13 (5 væltede), i N. 5 (3 væltede). 1942 henlaa paa Dyssen en Mængde Skrammel, af hvilket det meste efter paatale er blevet fjernet. Bevoksning: 1982: Løvkrat.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 19 m lang, 9 m bred, 2 Kamre: Det østlige 5-kantet af 4 Bæresten, 1 Dæksten, 1 Tærskel og 2 Gangsten i SØ; Randsten: i V 4 (1 staar), i Ø 3 (alle staar), i S 13 (8 staar), i N 5 (2 staar), (Udbedret 1887); opad N-fod en Dynge Skrammel 2) lynggroet i Ager 2) I 1942 henlaa i Dyssen en Mængde Skrammel, som da paataltes; det meste er nu væk, Resten paataltes igen; Dyssen bør udbedres igen! [[FM 1887 MS 843/46]]

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 843/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
16.12.1980: Højen kantet med kvas. Gl. stendynge mod NV som beskrevet. Gror til med brombær. Ejeren fjerner kvas. 3.11.81. En del grene væk. 9.3.82. Ryddet op men brændestabel + rundsav til brændsel foran højen. Dvs. det bliver galt igen. Ejeren forsvarer sig med at det er det eneste tørre sted ved gården - og det er rigtigt. der er eng rundt om bygningerne. JGB 6.11.86: Intet affald eller andre kritisable forhold. Bør plejes ved rydning af løvtræer, vil i så fald fremtræde smuk og let synlig fra kommunevejen ca 100 m S for højen, der ligger med sin Ø-ende stødende op til varigt markskel. Langs dette kunne evt. en trampesti etableres, så offentlig adgang til langdyssen blev mulig. Muligheden herfor bør undersøges. Mål: 2x19x9 m. Bevoksning: 1982: Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden affald. FM-sten på toppen. Meget flot langdysse med to kamre. Synlig fra offentlig vej. Bevokset med græs, lidt hindbær og små ahorn.

Litteraturhenvisninger  (0)